Transparència

Les entitats socials, per la nostra naturalesa i per coherència amb la nostra missió i valors, estem compromeses amb la societat i sobretot amb les persones a les quals atenem i donem suport. Podeu consultar el Codi Ètic i de Bones Pràctiques d’El Rusc.

És per això que des de la Fundació Dr. Joan Pujol El Rusc i més enllà de l’obligació legal que ens marca la Llei de la Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (Llei 19/2013 de 9 de desembre) creiem que hem d’oferir una informació clara i transparent sobre com es governa i gestiona l’entitat. Estem auditats per PRODADES CONSULTORS SL.

Disposeu de totes aquestes dades a l’Auditoria 2022 de la Fundació Dr. Joan Pujol El Rusc amb tota la informació relacionada amb la nostra estructura organitzativa, econòmica i pressupostària.

Podeu consultar la Memòria del 2023 clicant a la imatge

 

Translate »