Avís Legal

 

  1. Titularitat

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa als usuaris que aquesta pàgina web és titularitat de La FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC, amb CIF G66137001, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb número 2838 i data de resolució 5 de juny de 2014, amb domicili Veïnat de Sant Ponç, 12, 08490 Tordera (Barcelona), tfn. 937642053 i correu electrònic elrusctordera@gmail.com.

 

  1. Ús de la pàgina web

L’accés a aquest portal implica acceptar i conèixer les condicions i termes d’aquest Avís Legal, i no pot utilitzar aquesta pàgina web o serveis prestats a través d’ella, per a finalitats contràries a la Llei o amb vulneració del previst en la legislació vigent, en aquest Avís Legal, en els bons costums i ordre públic, o per a qualsevol altra que pugui causar una lesió als drets d’altres usuaris o de tercers.

L’usuari no podrà destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es continguin en aquesta web, així com no obstaculitzar l’accés a altres usuaris, ni introduir programes, aplicacions informàtiques, virus o altres dispositius d’anàloga naturalesa, que puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de La FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC o tercers.

L’usuari no podrà fer mal ús de les informacions, missatges, gràfics, arxius ni qualsevol classe de material als quals pugui accedir a través d’aquesta web.

 

  1. Responsabilitat

3.1 En l’accés a la pàgina web

La FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC podrà interrompre l’accés a la seva pàgina web, a fi de realitzar el seu manteniment, actualització, control o per qualsevol altra causa, i s’exonera de qualsevol responsabilitat que es pugui reclamar per aquesta causa.

La FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC no es responsabilitza dels danys o perjudicis que es puguin produir pel mal ús d’aquest web per part de l’usuari o tercers.

 

3.2 En els enllaços o links

La FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC conté enllaços o links que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines web.

La FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC s’exonera de qualsevol responsabilitat sobre els continguts d’aquestes pàgines externes. No obstant, a fi de protegir als nostres usuaris, en cas que tingui coneixement de la il·licitud del seu contingut, o que aquestes lesionin bens o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, la FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC actuarà amb la diligència necessària a fi de suprimir l’enllaç corresponent.

 

3.3 En el funcionament de la pàgina web

Així mateix, la FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC vetllarà pel bon funcionament d’aquesta pàgina web i adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany o pèrdua que s’esdevingués per motiu de la connexió, per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, i de qualsevol intromissió il·legítima.

 

3.4 En la utilització de la pàgina web

L’usuari és l’únic responsable de les seves pròpies accions en la utilització d’aquesta pàgina web, i en cap cas es podrà responsabilitzar  a la FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC de les conductes, termes, expressions ni en definitiva, de qualsevol actuació que faci l’usuari vers altres usuaris, especialment als fòrums o comentaris en qualsevol lloc de la web.

L’usuari incomplidor de les presents normes serà responsable de les seves actuacions a través d’aquest portal, i serà al seu càrrec qualsevol indemnització pels danys i perjudicis que causi  a altres usuaris, a la FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC o a tercers.

S’informa que les cookies, o altres mitjans de naturalesa similar que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permet identificar a la persona física usuària de la pàgina web.

 

  1. Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web i els seus continguts són propietat de la FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC o de tercers que ens han atorgat la corresponent cessió de drets. Es prohibeix la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i transmissió dels continguts del portal, excepte autorització expressa del titular dels drets. No obstant això, l’usuari podrà realitzar una còpia dels continguts en el seu disc dur o un altre suport, sempre que sigui pel seu ús personal i sense fi comercial, d’acord amb el que estableixen els articles 31.2 i 161 del Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

 

  1. Drets d’imatge

Les fotografies i/o obres audiovisuals que es contenen en aquest portal, conté drets d’imatge de les persones que apareixen en les mateixes, les quals han proporcionat la seva autorització, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 1/1982, de 05 de maig, de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar, i a la Pròpia Imatge.

Es prohibeix qualsevol reproducció, distribució, publicació, sigui amb caràcter comercial o no, o  qualsevol altra utilització d’aquestes fotografies. Atès el que preveu l’article 2.3 de la Llei Orgànica 1/1982, si vostè apareix a les fotografies i vol revocar la seva autorització per sortir en aquesta web, por manifestar-la mitjançant escrit a FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC , al Veïnat de Sant Ponç, 12, 08490 Tordera (Barcelona), o mitjançant correu electrònic a elrusctordera@gmail.com, on haurà d’indicar les seves dades i/o del seu fill o representat, segons correspongui, indicant les fotografies que vol que es retirin  i la seva ubicació exacta  a la web.

 

  1. Normes de conductes als fòrums o blogs

Aquesta pàgina conté fòrums, perfils i blogs dels usuaris que es registren a la mateixa. La FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC no es fa responsable dels continguts dels fòrums o blogs ni de la seva veracitat.

Es prohibeix als usuaris que facin aparèixer fotografies d’altres persones, siguin menors o adults, discapacitats o no, excepte expressa autorització.

Cada usuari és responsable dels seus propis comentaris i les informacions o dades que proporcionin als fòrums, o blogs o al seu perfil. En cap cas la FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC es farà responsable de l’ús indegut de les informacions a les que un usuari tingui accés.

Els usuaris han de comportar-se amb educació, respecte i abstenir-se de fer comentaris que puguin ofendre a altres. Així mateix, es prohibeix la transmissió, difusió o comunicació de tercers a través del fòrum, o blogs, d’informacions, missatges, gràfics, arxiu de so i/o imatge, fotografies, programes i, en general, de qualsevol classe de material, dades, informacions o continguts que:

 

 

Si vostè té coneixement que un usuari està incomplint les normes de conducta especificades, o normes legals, envieu-nos un correu electrònic a elrusctordera@gmail.com, indicant els fets i la identificació de l’usuari incomplidor, a fi que la FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC pugui adoptar les mesures que es considerin necessàries de forma immediata.

 

En cap cas l’usuari podrà incloure continguts de caràcter il·lícit, delictiu, racista, xenòfob, d’apologia del terrorisme o violació de drets humans, difamatori, pornogràfic, constitutiu d’engany o estafa als seus destinataris o que de qualsevol manera infringeixi lleis o normatives aplicables o resultin atemptatoris contra drets de la propietat de la FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC o tercers. En cas que l’usuari inclogui continguts amb algunes de les esmentades característiques, la FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC es reserva en tot cas i a la seva sola discreció el dret d’impedir, suspendre o restringir l’accés, bloquejar, retirar o suprimir en qualsevol moment els esmentats continguts o el lloc Web, sense que se’n derivi cap dret d’indemnització a l’usuari.

 

  1. Legislació aplicable i competència judicial

La interpretació i execució d’aquestes normes està subjecte a la legislació espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués esdevenir-se entre la FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC i l’usuari, seran competents els Jutjats i Tribunals que corresponguin, segons la legislació processal vigent.

 

Versió imprimible en PDF

Translate »