Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

El 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Des d’El Rusc aprofitem aquesta data per fer-nos més visibles i reivindicar els drets de totes les persones.

I ho fem a través de la lectura del manifest davant de l’Ajuntament de Tordera, acte enmarcat en la Setmana de la disCapacitat d’El Rusc. Aquest any l’hem elaborat des de la pròpia entitat implicant a totes les persones que ho han volgut, persones acollides, voluntaris, educadors, responsables, etc.

 MANIFEST 

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

 Totes les persones del món, en algun moment de la seva vida, tenen alguna necessitat de suport. Davant d’aquestes necessitats o dificultats no s’ha de concebre o qualificar de manera negativa a cap ésser humà. Per això rebutgem els noms i etiquetes que s’utilitzen per definir la diversitat. Aquestes diferències són un fet inherent a l’ésser humà i les entenem com una manifestació més de la condició humana.

Siguin quines siguin les necessitats i diferències, totes les persones tenim el dret a ser incloses en la societat i a viure una vida digna i plena, sense ser discriminades, de manera que en aquest manifest volem reivindicar alguns dels drets fonamentals que en moltes ocasions s’incompleixen.

Per a això ens dirigim a tota la societat: famílies, polítics, administracions, cuidadors, mitjans de comunicació, etc. Teniu el deure de procurar un entorn i uns serveis concebuts perquè tots els éssers humans visquem en igualtat de condicions respecte a la resta dels ciutadans i ciutadanes.

• Tot ésser humà té dret a no ser discriminat per la seva condició, és a dir, a no tenir cap barrera, ni física ni mental, que li impedeixi una vida en igualtat. Pel que reivindiquem:

     – Un llenguatge accessible i comprensible. Reivindiquem els textos de lectura fàcil, la llengua de signes,
     braille i tota mena de sistemes de comunicació alternatius i aplicacions tecnològiques necessàries.

     – Reivindiquem l’accessibilitat a l’entorn amb dissenys arquitectònics universals de ciutats, edificis,
     carrers i transports accessibles per a tots i totes. També reivindiquem un sistema de provisió d’Ajudes
     Tècniques que asseguri que totes les persones tinguem els dispositius o adaptacions necessàries.

     – Reivindiquem espais de participació democràtics per a tothom, l’accés a la cultura, la participació en la
     vida política, pública i el dret a l’oci.

     – Reivindiquem acabar amb les deficiències en l’aplicació de l’actual legislació que impedeixen l’accés al
     sistema educatiu a totes les persones en igualtat d’oportunitats. Exigim els suports necessaris a totes les
     escoles. Pel que diem no a l’escola segregada.

     – Reivindiquem el dret de tot ésser humà a tenir una feina digna i a cobrar un salari en un entorn laboral
     obert, inclusiu i accessible. Volem unes condicions de treball justes, per a tots i totes, per la qual cosa
     reivindiquem que es reservin places i es duguin a terme els ajustos necessaris per a fer-ho possible.

     – Reivindiquem que a la consulta del metge, tota persona té dret a una informació comprensible i que se li
     demani consentiment sobre les decisions mèdiques o tractaments.

• Totes les persones tenim dret a decidir i a donar la nostra opinió sobre el que volem fer i on volem anar. Això vol dir que tot ésser humà té dret a tenir el control de les seves vides i tenir independència per prendre les seves decisions, encara que es necessiti ajuda per a això o es depengui d’altres persones per algunes activitats de la vida diària. Demanem que totes les persones siguem tractades com adultes i es respecti la privacitat i la intimitat a tots els nivells. Per tot això reivindiquem:

     – Que tot ésser humà pugui exercir la responsabilitat sobre la seva pròpia vida i accions i tinguem el dret a
     assumir riscos.

     – Que totes les persones tenim dret a ser acollides de manera digna i a tenir una vida familiar que es
     decideixi lliurement. Per aquest motiu, demanem que es respecti el dret de tot ésser humà a tenir parella, a
     tenir una vida independent, a enamorar-se i a tenir intimitat amb aquesta persona.

• Exigim posar fi a la doble discriminació que patim moltes persones, com a dones i com a persones amb discapacitat, a causa de la pressió d’un entorn social hostil cap a la nostra condició.

• Reivindiquem que totes les persones siguem anomenades pel nostre nom i no s’utilitzin termes que ens invalidin. Per referir-se a les persones amb algun tipus de diversitat com a grup o col•lectiu, demanem que no s’utilitzi un llenguatge negatiu.

• Tots els éssers humans tenim dret a decidir com volem cultivar la nostra vida espiritual i els nostres valors.

Atès que totes les vides tenen el mateix valor, demanem que cap ésser humà sigui discriminat per la seva diversitat i exigim que es compleixin els nostres drets en condicions d’igualtat i es valori la nostra existència en els mateixos termes que els de la resta de la societat. Per això exigim que totes les persones i agents socials treballem juntes per transformar la mirada social a la diversitat i que es compleixin tots els drets humans.

RES SOBRE NOSALTRES, SENSE NOSALTRES!!!

Entrades relacionades

Translate »